چین

در سال 1978 یک میلیون نفر در چین از گرسنگی مردند!

در سال 1978 یک میلیون نفر در چین از گرسنگی مردند! دنگ ژیاوپینگ رهبر چین گفت: “در این کشور فقر باید ننگ محسوب شود و ثروت ارزش!” از آن تاریخ به بعد چین ، چین امروز شد… Post Views: 67 سایتهای همکار سایت ویتانت به روز ترین یوزر نیم پسورد نود 32 را ارائه می… read more »

Sidebar