چگونه کار افرین موفق شویم

چگونه کار آفرین موفق باشیم

1️⃣ به کارمندانتان بیاموزید که با هم کنار بیایند. 2️⃣ کارمندانتان را تشویق کنید که به نیازهای دیگران توجه نشان دهند. 3️⃣ کارمندانتان را بزرگ کنید. 4️⃣ مشکلات کارمندانتان را حل کنید. 5️⃣ فکر کردن را به کارمندانتان الهام کنید. 6️⃣ کارمند بد را درمان کنید. 7️⃣ به کارمندانتان احترام بگذارید و شخصیت آنها را… read more »

Sidebar