راز خوشبختی در چیست

راز خوشبختی چیست

 قانون خوشبختی 1 -موهبتهای خود را شمارش کنید نه مشکلاتتان را.. ۲- در لحظه زندگی کنید. ۳- بگویید دوستت دارم ۴- بخشنده باشید نه گیرنده ۵- درهرچیزی و هرکسی خوبی ها را جستجو کنید. ۶- هر روز دعا کنید. ۷- هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید. ۸- در زندگی اولویت داشته باشید ۹-… read more »

Sidebar