خلاقیت در هنر

برای فعال کردن قسمتِ خلاقیت مغزتان چه باید بکنیم

  “شنبه ها” ساعت مچی خود را برعكس ببنديد، “يكشنبه ها” با دست غیر معمول مسواک بزنيد، “دوشنبه ها” به يك راديوی خارجی گوش كنيد و سعی كنيد مطالب را بفهمید، “سه شنبه ها” با دست مخالف صبحانه ميل كنيد و… این کارهای غیرمعمول باعث میشود مغز را به چالش بكشيد تا عصب ها مجبور… read more »

Sidebar