جاهای دیدنی ایران و تهران

جاهای دیدنی ایران

کشور عزیزمان ایران کشوری در جنوب غربی آسیا در منطقهٔ خاورمیانه  پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و مرکز فرهنگی، صنعتی و سیاسی این کشور تهران است. پیشینهٔ آن را در اسطوره‌های کهن ‏ایرانی به آغاز تاریخ می‌رسانند ولی آغاز تاریخ سیاسی آن از آغاز شاهنشاهی مادها است.‏ ایران در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقی… read more »

Sidebar