اسکلت

بازار عجیب و غریب با اسکلت جمجمه حیوانات

این بازار عجیب و غریب يكى از ترسناك ترين بازهاى جهان است که اسکلت جمجمه حیوانات را بفروش می رسانند. فروش این اجناس عجیب، بیشتر بدلایل اعتقادی، خرافی و جادوهاى باستانى خریداری میشود!   Post Views: 148 سایتهای همکار سایت ویتانت به روز ترین یوزر نیم پسورد نود 32 را ارائه می دهد Vitanet سایت… read more »

جمجمه حکاکی با الهام از پری دریایی

جمجمه حکاکی شده توسط زین وایلی، هنرمند آمریکایی. وی این جمجمه را به احترام زنی که طی جنگ همسرش را از دست داده و به دریا چشم دوخته بود،باالهام از پری دریایی حکاکی و نامش را ملکه آب گذاشت.   Post Views: 80 سایتهای همکار سایت ویتانت به روز ترین یوزر نیم پسورد نود 32… read more »

Sidebar